دوره طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج برگزار شد

دوره طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج  برای اعضای گروه مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار گردید.

این دوره با تدریس مهندس سیروس رحیمی و مهندس محمدعلی ثروت یاری در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برگزار شد.

دوره طراحی و جانمایی تجهیزات موتورخانه و پکیج با همت امور آموزش سازمان برگزار گردید.

این دوره در دو نوبت چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 بهمن ماه سالجاری ادامه داشت.