دوره جامع طرح و محاسبه دال بتنی (شامل دال های تخت و مجوف)

دوره جامع طرح و محاسبه دال بتنی (شامل دال های تخت و مجوف)

مدرس: دکتر سالار منیعی

زمان: چهارشنبه های هر هفته ساعت 16:30 تا 19:30

مکان: سازمان

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه و یا با شماره ی 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.