دوره تفکیک آپارتمان برگزار شد

دوره تفکیک آپارتمان بمدت سه روز در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

دوره تفکیک آپارتمان با حضور مهندسین گروه نقشه برداری و با تلاش امور آموزش و واحد نقشه برداری  در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.

مهندس قصابیان، مهندس رحیمی و خانم مهندس شعبانی تدریس این دوره را برعهده داشتند.

دوره تفکیک آپارتمان در روزهای سه شنبه( بعدازظهر)، چهارشنبه و پنج شنبه (صبح و بعدازظهر ) برگزار گردید.