دوره آموزش نرم افزار  Abaqus

دوره آموزش نرم افزار  Abaqus

مدرس:

دکتر مژده امانی

(دکترای مهندسی سازه از دانشگاه امیر کبیر و مدرس دانشکده مهندسی  دانشگاه کردستان)

زمان: مرداد و شهریور 1395

مکان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جهت پیش ثبت نام به امور آموزش و پژوه سازمان مراجعه فرمایید. ( حداکثر ظرفیت 25 نفر)

پیش نیاز دوره : آشنایی با مبانی المان محدود در سازه ها 

 جهت اطلاع از سرفصل ها و توضیحات بیشتر اینجا کلیک فرمایید