دوره آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان برگزار شد

دوره ی آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

این دوره که توسط امور آموزش و پژووهش سازمان برگزار گردید، مورد استقبال مجریان قرار گرفت.

دکتر رشیدی عضو حقوقدان شورای انتظامی در این دوره آموزشی با برشمردن مسئولیت های مجریان اعلام داشت: بیشتر چالش های پیش روی مجریان و حضور آنها در شورای انتظامی مربوط به عدم شناخت و آگاهی کافی از مسائل حقوقی می باشد.

وی برگزاری چنین دوره هایی در جهت ارتقای دانش حقوقی مهندسین را ضروری توصیف کرد و خواستار تداوم آن شد.

این دوره در دو روز و بیش از 50 مجری عضو سازمان حضور داشتند.

دوره آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان بدلیل استقبال گسترده و محدودیت فضای برگزاری برای دیگر مجریان برگزار خواهد شد