دوره آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

دوره آموزشی مسئولیت های مجریان ساختمان
(مدرس: دکتر رشیدی :  عضو حقوقدان شورای انتظامی)

زمان: یکشنبه و دوشنبه 28 و 29  آذر 1395   
ساعت 16 الی 20
مکان: سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جهت ثبت نام به سایت سازمان (خدمات الکترونیک - ثبت نام در کارگاه ها و دوره ها ) مراجعه فرمایید