دوره آموزشی شنا ویژه بانوان عضو سازمان

قابل توجه بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 دوره آموزشی شنا ویژه بانوان عضو سازمان برگزار می شود

جهت ثبت نام به روابط عمومی سازمان مراجعه فرمایید