دوره آموزشی سیستم های VRF و BMS قابل توجه اعضای محترم گروه مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره آموزشی سیستم های VRF و BMS

مهلت ثبت نام تا تاریخ  10/ 10/ 96
جهت ثبت نام به امور اموزش و پژوهش مراجعه فرمایید