دوره آموزشی بین الملی بازرسی جوش برگزار می شود

 

دوره آموزش بین الملی بازرسی جوش با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان توسط  شرکت بین الملی بهینه پردازان برگزار می شود.

دوره آموزش بین الملی بازرسی جوش در روزهای 14،13 اسفندماه 1394 که در محل سالن کنفرانس هتل فرهنگیان برگزار می گردد.

 هزینه ی این دوره آموزشی بصورت ذیل است:

هزینه دوره های آموزشی جهت افراد عضو نظام مهندسی: 1500000 ریال معادل یکصد وپنجاه هزارتومان .

هزینه دوره های آموزشی جهت افراد غیر عضو : 2500000ریال معادل دویست و پنجاه هزارتومان.

شایان ذکر میباشد هزینه های پذیرائی و سالن همچنین صدور گواهینامه ها بر عهده شرکت برگزار کننده می باشد.

اعضاء محترم سازمان جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایند.

اعضای محترم جهت هزینه ی دوره نسبت به پرداخت مبلغ یاد شده به شماره حساب:034786789009 و با شماره کارت : 6037991808567592 نزد بانک ملی بنام سرکار خانم زینب محمدی اقدام نمایند.