دوره آشنایی با قیف پروازی و حرایم فرودگاهی
دوره آشنایی با قیف پروازی و حرایم فرودگاهی
برای مهندسین پایه 1 و پایه 2 معماری و شهرسازی
زمان : آبان 94
(مدرس : مهندس کمالانی ( کارشناس امور عمرانی فرودگاهی 
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید