دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان
نمایشگاه صنعت ساختمان

دفاتر مهندسی استان جهت شرکت و عرضه خدمات و محصولات خود می توانند به آدرس قید شده در پوستر نمایشگاه طبق روال سال گذشته در غرفه اختصاص داده شده به سازمان شرکت نمایند
جهت هماهنگی بیشتر با روابط عمومی سازمان تماس حاصل فرمایید