دعوت به همکاری/ تدریس در زمینه پدافند غیرعامل

از کلیه اعضای محترم سازمان که علاقمند به تدریس  و با دارای سابقه آموزشی در زمینه پدافند غیر عامل جهت همکاری دعوت بعمل می آید.

علاقمندان می توانند جهت همکاری و ثبت نام به واحد آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مراجعه فرمایند.