دعوت به مشارکت در زمینه تدوین برنامه ششم توسعه کشور در صنعت ساختمان

دفتر مقررات ملی ساختمان از کلیه پژوهشگران در بخش ساختمان و مسکن دعوت می‌شود تا مطالعات تطبیقی و پژوهش های انجام شده، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه صنعت ساختمان برای استفاده در تدوین برنامه ششم توسعه کشور ارائه نمایند.

این دفتر در اطلاعیه ای آورده است: خواهشمند است مطالب خود را حول محورهای ذیل به پست الکترونیکی دفتر مقررات ملی ساختمان به آدرسbarnameh6@inbr.ir ارسال نمایند.

 

 1. آسیب‌شناسی وضعیت ساخت و سازها در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 2. نقد نظام فنی و اجرایی کشور و چندگانگی در آن

 3. پوشش بیمه در ساخت و سازها

 4. مطالعات تطبیقی وضعیت ساخت و ساز در ایران و مقایسه با کره جنوبی و ترکیه

 5. تاسیس صندوق ضمانت کارکردهای اساسی ساختمان

 6. نگهداری ساختمان‌ها

 7. تجمیع خدمات مهندسی به عنوان EPC

 8. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای آن

 9. الزام به استفاده از سازنده ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی، صدور دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی جهت صدور پایان کار ساختمان

 10. الزام به صدور برچسب انرژی ساختمان سبز

 11. الزام به استفاده از خدمات بیمه‌ای مربوط به بیمه کیفیت ساختمان‌ها

 12. الزام به استانداردسازی و استفاده از محصولات ساختمانی استاندارد، مصالح و فناوری‌های نوین ساختمان دارای گواهینامه و تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 13. آموزش و به هنگام سازی دانش فنی مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی، کارگران فنی و سایر عوامل دخیل در ساخت و ساز و ترویج رعایت مقررات ملی ساختمان

 14. مدیریت بهینه بر ساخت و سازها، الزام به استفاده از روشهای صنعتی سازی ساختمان تا سقف 15% ساخت و سازها در جهت مقاوم سازی، سبک سازی و کاهش خطرات ناشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه