دستور العمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی

  

 وزارت راه و شهرسازی، حسب مسئولیت ذاتی خود و بمنظور جلوگیری از انجام گودبرداری های غیر اصولی و آسیب های وارده بر تاسیسات و ساختمان های مجاور گودها، تامین ایمنی عابرین معابر و ساکنین و همچنین کارگران اجرای گودبرداری ها و حفاظت و صیانت از جان و مال مردم، طی یکسال برگزاری جلسات فشرده کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، کمیته های تخصصی مباحث مقررات ملی ساختمان اقدام به تهیه ((دستور العمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی)) نموده که پس از تایید آن در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، طی نامه شماره 81573/100/02 مورخ 91/12/27 توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردیده و از تاریخ92/03/01 در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد.

لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمائید، ضمن اطلاع رسانی مطلوب و مقتضی در خصوص دستور العمل مذکور به مهندسان آن استان، و تاکید بر حساسیت لازم در اجرای مفاد آن، نسبت به اجرای دستورالعمل فوق الذکر توسط مهندسان عضو آن سازمان، پیگیری های لازم معمول گردد.ضمناً کتاب دستور العمل یاد شده اخیراً چاپ شده که تعدادی برای آن استان متعاقباً ارسال و علاوه بر آن از این پس بعنوان یکی از منابع آزمون ورود به حرفه نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تشکیل جلسه با شهرداریهای آن استان و همکاران اداره کل راه و شهرسازی، جهت اجرایی شدن دقیق این دستورالعمل مورد انتظار است.

برای دانلود فابل اینجا کلیک نمایید