دریافت بلیط استخر از طریق سایت سازمان

قابل توجه اعضای محترم سازمان

دریافت بلیط استخر از طریق سایت سازمان مقدور می باشد

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان جهت استفاده از استخر دانشگاه آزاد می توانند در روز تعیین شده (یکشنبه و پنجشنبه) ویژه آقایان و روز (دوشنبه) ویژه بانوان از ساعت 8 صبح در سایت سازمان kurdnezam.ir  بخش خدمات الکترونیک یا لینک زیر اقدام نمایند.

ارائه بلیط استخر بصورت حضوری مقدور نمی باشد
دریافت بلیط استخر