دريافت كارت ورود به آزمون مرداد94
قابل توجه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي مرداد 94 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت درآزمونهاي ورود به حرفه مهندسان و كاردانهاي فني ساختمان و آزمون تعيين صلاحيت معماران تجربي مرداد ماه94 مي‌رساند:لينك دريافت كارت ورود به جلسه آزمونهاي يادشده از روز دوشنبه مورخ 29 تير 94 لغايت سه شنبه 30 تير 94 در سامانه آزمونهاي ورود به حرفه فعال مي‌باشد.
كليه داوطلبان عزيز مي‌توانند جهت دريافت كارت ورود به جلسه در تاريخ‌هاي مذكور ضمن مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس www.inbr.ir كارت خود را دريافت نمايند.