رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:  وجود  1500 معمار متخصص فرصت و پتانسیلی توانا برای توسعه استان کردستان است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تبریک سوم اردیبهشت روز معمار به جامعه مهندسی بخصوص مهندسین معمار کردستان، اظهار داشت: در رابطه با جایگاه و نقش مهندسین معمار در جامعه باید به این امر اذعان نمود که تاثیر معماران بر زندگی و آرامش بشری غیر قابل انکار است و به قول "نورمن فاستر "معماري بیان ارزشهاست، شیوه ساخت و ساز ما تجلی سبک زندگی ماست.

رئیس سازمان معماران را نماد میراث گذشتگان و پیشگامان ورود به دنیای آیندگان توصیف کرد و افزود: میزان بها دادن به حوزه معماری و معماران در هر جامعه ای از شاخصه های توسعه ، مدنیت و اصالت آن جامعه به شمار می آید.

مهندس محمودی اظهار داشت: اثرات بی توجهی و عدم درک جایگاه معماران در هر جامعه ای منتهی به بی هویتی و آشفتگی و تاثیر بر کالبد فیزیکی و روانی آن جامعه می شود و از عوامل مهم بی هویتی و آشفتگی چهره شهرها، روان متلاطم انسان شهری در بی توجهی به معماری ساختمان ها و بناها و همچنین رخسار شهرها است.

وی با اشاره به اینکه  در سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان کردستان 1450 معمار عضو هستند اظهار داشت: از این تعداد 669 عضو دارای پروانه اشتغال که تعداد 53 عضو پایه یک، 219 عضو پایه دو و 397 عضو سازمان نیز دارای پروانه اشتغال  پایه سه می باشند.

وی وجود و پتانسیل نزدیک به 1500 نفر معمار متخصص و نخبه برای استان یک فرصت عنوان کرد و خواستار استفاده از توانمندی ها و دانش این افراد در توسعه استان کردستان شد.

رئیس سازمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سازمان و چالش های پیش رو در کشور و افزود: معماران می توانند در برون رفت از وضعیت کنونی و ارتقای جایگاه سازمان در جامعه نقش کلیدی ایفا نمایند.

وی از معماران سازمان خواست تا با جدا از مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خود  با اتکال به نبوغ در حوزه های مختلف هنری و اجتماعی با طرح ها و پیشنهادات خود سازمان را در جهت رسیدن به جایگاه واقعی خود یاری نمایند.