دبیر هیات مدیره :  دومین جشنواره ورزشی اعضای سازمان برگزار می شود


مهندس فاروقی با اشاره به مصوبه هیات مدیره سازمان مبنی بر برگزاری جشنواره ورزشی اعلام کرد برگزاری این جشنواره با توجه به استقبال گسترده ی اعضا از برگزاری اولین دوره مسابقات با توجه به نظرسنجی انجام شده بوده است.

مهندس فاروقی افزود: این جشنواره در دو بخش آقایان و خانمها طبق برنامه ثبت نام و زمانبندی صورت خواهد گرفت

وی اظهار داشت : این مسابقات در بخش آقایان رشته های شطرنج ، پینگ پنگ ، تیراندازی،فوتسال ، شنا و خانم ها در رشته های

شطرنج ، بدمینتون ، تیراندازی، و شنا برگزار خواهد شد.