دانشجویان دانشگاه کردستان به یاری دانش آموزان زلزله زده کرمانشاهی شتافتند.

دانشجویان دانشگاه کردستان دراقدامی انسان دوستانه تعداد 3 دستگاه کانکس به مناطق زلزله زده اهدا نمودند.

این کانکس ها جهت کاربری آموزشی وکلاس درس به روستای شیخ صله ارسال گردید.

دانشجویان دانشگاه کردستان باهدف عدم خلل در امور آموزشی دانش آموزان مناطق زلزله زده وایجاد محیطی حداقلی برای آنان، اقدام به تهیه کانکس ها نمودند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان که امر ساماندهی کانکس های ارسالی مردم خیر ونهادهای مدنی رابرعهده داشته است، ضمن تقدیر از اقدام انسان دوستانه دانشجویان فهیم دانشگاه کردستان اعلام کرد: این دانشجویان باتمام بضاعت خود همواره از روزهای نخست حمایت های مادی ومعنوی خودرا ارائه نمودند.