خیابانی بنام "اندازیار" جهت تجلیل از جایگاه مهندسان کردستانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پیشنهاد کرد تا خیابانی بنام اندازیار جهت تجلیل از جایگاه مهندسان کردستانی نامگذاری شود.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اشاره به جایگاه مهندس در جامعه اظهار داشت: توسعه کشور و پیشرفت آن بدون وجود حضور مهندسان تحقق پذیر نیست.

وی افزود: ورود به دنیای مدرن و شهرهای مطلوب و زندگی بهتر بدون مهندسان توانا امکان پذیر نمی باشد و استفاده از پتانسیل و توانمندیهای این جامعه نخبه می تواند روند توسعه استان کردستان را تسریع نماید.

مهندس محمودی با عنوان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در هفت رشته ی خود  دارای هفت هزار عضو می باشد، اعلام داشت: جایگاه مهندسان کردستانی در استان غیر قابل انکار است.

رئیس سازمان در ادامه اظهار داشت: شایسته است با احترام به این جامعه ی نخبه دراستان خیابانی در شهرهای استان بنام اندازیار  که کلمه ای کردی و به معنای مهندس است نامگذاری شود.

وی در پایان خواستار پیگیری این امر توسط مسئولین ذیربط شد.