خوانشی گذرا بر ترکیب جدید هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کردستان

 

روانشناسان اجتماعی بر این عقیده اند که در فضای انتخابات،  انتخاب شونده به نوعی آینه ای از خواست ها و مطالبات، تفکر جمعی و خواست درونی و برونی انتخاب کنندگان است.

احترام به رای اکثریت اولین و مهمترین اصل دمکراسی است.  هرچند باید بسترهای لازم برای آگاهی بخشی جهت بالابردن سطح کیفیت انتخاب آماده نمود.

مشارکت (35 درصدی)  اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره که بیشتر از میانگین کشوری(32 درصدی)  بود منجر به انتخاب 11 عضو هیات مدیره گردید فضایی مطلوب جهت تمرین دمکراسی و تقویت روحیه دمکراتیک در جامعه و بخصوص قشر تحصیلکرده مهندسین به بار آورد.

این انتخابات دارای پیامدهایی ویژه بود که سعی بر آن است بصورت گذرا بر آن اشاره کرد:

الف- متاسفانه باید این حقیقت را پذیرفت که فضای مشارکت در جامعه مهندسی برای تشکیل پارلمان مهندسی مطلوب نیست. که این خود دلایل عمده ای دارد. از جمله این دلایل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-        ضعف روحیه مشارکت جمعی (به تبع فضای جامعه) که این خود برنامه ای درازمدت و فرهنگ سازی هوشمندانه می طلبد.

-        نبود انگیزه و مشوق لازم اعضا جهت حضور در پای صندوق های رای

-        عملکرد ساختار سازمان و مسئولین آن طی امروز و ادوار مختلف ( چه بصورت منفی و چه به صورت مثبت در میزان مشارکت تاثیرگذار است.)

-        و ...

ب: آنالیز ترکیب جدید هیئت مدیره به صورت مختصر بدین شرح می باشد. 

از میان ترکیب  11 نفره هیئت مدیره منتخب دوره هفتم

-        سه عضو از روسای اسبق سازمان بودند

-        سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل هیئت مدیره دوره ششم در ترکیب هیئت مدیره دوره هفتم (اصلی و علی البدل) قرار دارند

-        سه عضو از هیات مدیره جدید در گروه های تخصصی مربوطه ی خود حضور داشتند.

-        از میان اعضای انتخاب شده تنها یک نفر سابقه حضور در هیئت مدیره ادوار گذشته و یا گروه های تخصصی سازمان را  ندارد.

-        از میان ترکیب یازده نفر، نه نفر سابقه تدریس در دانشگاه را دارند.

با این اوصاف می توان گفت خواست افراد و اعتماد آنها بیشتر بر افرادی گرایش دارد که آشنا به ساختار سازمان باشند. و همچنین بدون سوگیری تاحدی می توان به این امر اشاره کرد که اعضا به هیات مدیره و ارکان سازمان (با پذیرفتن نقاط قوت و ضعف) اعتماد دارند.

ج: بحث جوان گرایی و تحول در سیستم آنچنان که تاکید شده است جایگاهی ندارد. با برشمردن میانگین سنی 45 سال بیشتر تاکید و اعتماد افراد بر مهندسین باتجربه و با دانش بیشتر است.

با نگاهی به مدارک تحصیلی افراد انتخاب شده و اینکه بیش از 90 درصد افراد دارای مدارک عالیه و در دانشگاه های معتبر می باشند این امر را  که گرایش اعضا به افراد با دانش و باتجربه بیشتر است را اثبات می کند.

د:  حضور بانوان و گرایش آنها به ورود به حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری ها بیش از پیش شده است. کاندیداتوری چهار عضو از بانوان و ورود یکی از اعضای بانو به جمع هیات مدیره با رای آوری بالا آن هم در رشته عمران لزوم توجه به بانوان مهندس، دغدغه ها و چالش های آنان و همچنین بستر سازی برای مشارکت آن ها را التزام می بخشد.

ه: با اینکه در استان های دیگر دسته بندی بر اساس گرایش های سیاسی و اجتماعی پررنگتر بود و جریان های اصولگرا و اصلاح طلب و ... هرکدام دارای لیست های خود بودند اما این امر در استان کردستان صدق ننمود. همانگونه که اشاره گردید هدف تجربه و دانش حرفه ای و مقبولیت اجتماعی است تا گرایش های سیاسی و جناحی.

 هورامان بهرامی - روابط عمومی سازمان