خط مشی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان‌ها اعلام شد

 متن نامه ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح ذیل است.

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

با احترام ، نظر به اینکه فرایند انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از 24 خرداد ماه تا دهم مهرماه سال جاری برقرار خواهد بود، لذا ضروری است در جهت حفظ حقوق کلیه داوطلبان و رعایت عدالت موارد زیر را مد نظر قرار داده و بطور اکید و دقیق رعایت فرمایید:

1-از برگزاری هرگونه همایش در فاصله زمانی فوق بنام سازمان استان و با امکانات سازمان استان و هر نوع حمایت از همایش‌های نهادهای دیگر در این فاصله جدا خودداری شود.

2-استفاده از امکانات سازمان استان ( تشکیلات مرکزی و دفاتر نمایندگی )که شائبه هر نوع بهره‌برداری تبلیغات انتخاباتی داشته باشد خودداری گردد.

3-مشخصات اعضا بویژه شماره تلفن‌ها، نشانی پست الکترونیکی و نشانی پستی آنها به صورت امانت نزد سازمان استان محفوظ است و لازم است هیات مدیره در حفظ آن نهایت تلاش خود را معمول نمایند تا از بهره‌برداری انتخاباتی خودداری شود.

هیات مدیره سازمان استان بویژه ریاست سازمان استان مسئول حسن اجرای خط مشی فوق می‌باشد.

ضروری است متن حاضر به نحو مقتضی از طریق خبرنامه، سایت اینترنتی و یا تابلو اعلانات سازمان استان به اطلاع اعضا رسانده شود.