حمایت سازمان از طرح ها و پایان نامه های پژوهشی

کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از حمایت سازمان از طرح ها و پایان نامه های پژوهشی خبر داد.

حمایت از طرح های پژوهشی در رابطه با صنعت ساختمان در رشته های هفت گانه سازمان و همچنین حمایت از پایان نامه های مرتبط با سازمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از اهم برنامه های کمیته پژوهش سازمان است.

کمیته پژوهش اعلام کرد که طرح هایی که در راستای اهداف سازمان باشد دارای اولویت می باشند.

کمیته پژوهش از اعضای محترمی که دارای طرح ها و پایان نامه های پژوهشی هستند دعوت کرد تا طرح ها و برنامه های خود را به امور آموزش و پژوهش سازمان تحویل نمایند.

کمیته پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان فعالیت خود را از سال 1394 شروع کرده است .

دکتر جمال مشتاق، دکتر هوشمند علیزاده، دکتر مهرداد یوسف زمانی، دکتر بهاره امانی، دکتر هوشنگ دباغ و مهندس بهار راستین اعضای کمیته پژوهش را تشکیل می دهند.