حقایقى درباره فعالیت های ورزشی

حقایقى درباره فعالیت های ورزشی

انجام فعالیت های ورزشی هزینه زیادى دارد. نیاز به تجهیزات، کفش و لباس ورزشى دارد. باید براى استفاده از تاسیسات ورزشى پول پرداخت ؟ ( آیا در ست است؟ )

جواب:
فعالیت ورزشی را مى توان تقریباً هر جایى بدون هیچ تجهیزاتى انجام داد. حمل کردن خریدهاى روزمره، کتاب یا بچه ها فعالیت هاى جسمى خوبى به حساب مى آیند، حتى بالارفتن از پله ها هم ورزش خوبى است.پیاده روى که مى توان آن را توصیه شده ترین و رایج ترین فعالیت جسمى دانست مطلقاً رایگان است. اغلب نواحى شهرى داراى پارک و آبنما یا سایر محل هاى پیاده روى هستند و مکان هایى ایده آل براى راه رفتن، دویدن یا بازى کردن هستند. حتماً لازم نیست به یک سالن ورزشى، استخر یا سایر تاسیسات ورزشى خاص بروید تا از لحاظ جسمى خود را فعال کنید.

خیلى گرفتارم، فعالیت ورزشی کلى وقت مى گیرد.

دست کم ۳۰دقیقه فعالیت جسمى ملایم هر روز براى حفظ سلامتى شما کافى است. منظور این نیست که همه کارهاى تان را متوقف کنید. نیم ساعت فعالیت بدنى انجام دهید. اغلب مى توان تحرک را در فعالیت هاى معمول، روزانه در محل کار، مدرسه یا خانه تلفیق کرد. ضمناً مى توان فعالیت جسمى را به طور مقطع در طول روز انجام داد مثلاً ۱۰دقیقه پیاده روى تند، سه بار در روز یا ۲۰دقیقه فعالیت جسمى در صبح و ۱۰دقیقه در انتهاى روز.حتى اگر بسیار گرفتار باشید هنوز مى توانید ۳۰ دقیقه فعالیت جسمى را درون برنامه هاى روزانه تان بگنجانید.  کودکان طبیعتاً بسیار پرانرژى هستند و آرام نمى گیرند لازم نیست براى تعلیم و تشویق آن ها به انجام دادن فعالیت هاى جسمى وقت گذاشت. آنها همین طورى فعال هستند.
بررسى هاى اخیر نشان داده اند که کودکان در سراسر جهان به طور فزاینده اى کمتر فعالیت جسمى انجام مى دهند و کم تحرک شده اند، این امر به خصوص در مناطق فقیر شهرى صادق است. از زمان و منابعى که صرف تربیت بدنى مى شد کاسته شده و بازى هاى کامپیوترى و تلویزیون جاى اوقات پرتحرک قبلى را گرفته اند.تخمین زده مى شود که در بسیارى کشورها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، بیش از دوسوم کودکان و نوجوانان فعالیت ورزشی به قدر کافى انجام نمى دهند.فعالیت جسمى ناکافى در کودکان مى تواند پیامدهاى بهداشتى درازمدتى داشته باشد.

فعالیت ورزشی مرتب براى کودکان و نوجوانان از لحاظ بهداشت جسمى، روانى و اجتماعى منافع مهمى به دنبال دارد. فعال بودن بالقوه به کودکان و نوجوانان کمک مى کند تا به توازن و هماهنگى برسند، استخوان ها، مفاصل و عضلات سالم داشته باشند، وزن بدن شان را کنترل و چربى هاى شان را کم کنند و کارایى قلب و ریه هایشان را بالا ببرند. بازى ها و مسابقات و سایر فعالیت هاى جسمى به کودکان و نوجوانان فرصت هایى براى خودبیانگرى، اعتماد به نفس پیدا کردن، احساس موفقیت و تعامل و تلفیق اجتماعى مى دهد. فعالیت جسمى همچنین از به وجود آمدن احساس اضطراب و افسردگى پیشگیرى و این احساسات منفى را مهار مى کند.

شرکت کردن در ورزش و فعالیت هاى جسمى تحت هدایت مناسب مى تواند سایر رفتارهاى سالم مثل اجتناب از سیگار کشیدن، مصرف الکل و موادمخدر و رفتارهاى خشن را نیز در کودکان و نوجوانان تقویت کند. الگوهاى فعالیت جسمى کسب شده حین دوران کودکى و نوجوانى با احتمال بیشترى در سراسر زندگى حفظ مى شوند. بنابراین اساسى را براى یک زندگى سالم و فعال فراهم مى آورند.

فعالیت ورزشی براى اول زندگى است، در سن و سال من دیگر نیازى به این کارها نیست.

فعالیت ورزشی مى تواند کیفیت زندگى را به شیوه هاى بسیار براى مردمانى از همه سنین بهبود بخشد. شیوه زندگى فعال به اشخاص مسن تر امکان ملاقات هاى مرتب با همسن هایشان و ایجاد دوستى هاى جدید، حفظ شبکه هاى اجتماعى و تعامل با سایر افراد از همه سنین را مى دهد. بهبود انعطاف پذیرى بدنى، تعادل و توان عضلات از «افتادن» – یک علت عمده معلولیت در میان سالمندان است- جلوگیرى مى کند. معلوم شده است که شیوع بیمارى هاى روانى در میان افرادى که از لحاظ جسمى فعالند کمتر است.

فعالیت ورزشی تنها در کشورهاى صنعتى مورد استفاده دارد. مردم در کشورهاى در حال توسعه مشکلات دیگرى دارند.

در شهرهاى سریعاً در حال رشد کشورهاى در حال توسعه، ازدحام جمعیت، فقر، جرایم، ترافیک، کیفیت بد هوا، فقدان پارک ها، پیاده روها، تسهیلات ورزشى و تفریحى و سایر مکان هاى امن انجام فعالیت هاى ورزشی را به انتخابى مشکل بدل مى کند. براى مثال در سائوپائولوى برزیل ۷۰ درصد جمعیت شهر بى تحرک هستند، حتى در مناطق روستایى کشورهاى در حال توسعه گذراندن اوقات فراغت در حالت نشسته مثلاً به تماشاى تلویزیون به طور فزاینده اى رایج شده است.

عواقب چنین وضعیتى به همراه سایر تغییرات سبک زندگى، افزایش میزان چاقى، دیابت و بیمارى هاى قلبى است. کشورهاى با درآمد کم و متوسط بیشترین عواقب را از این بیمارى ها و سایر بیمارى هاى غیر مسرى تحمل مى کنند. ۷۷درصد کل موارد مرگ و میر ناشى از بیمارى هاى غیر واگیردار در جهان در کشورهاى در حال توسعه رخ مى دهد. این بیمارى ها همچنان در حال افزایش هستند.

آن ها بار سنگینى بر دوش نظام هاى مراقبت بهداشتى، منابع و اقتصاد این کشورها مى گذارند. این کشورها که در تلاش براى کنترل اثر بیمارى هاى واگیردار هستند، همزمان با افزایش فشار ناشى از شیوع بیمارى هاى غیر واگیردار مواجه شده اند. فعالیت جسمى به همراه رژیم غذایى سالم و سیگار نکشیدن شیوه اى کارآمد و مقرون به صرفه براى ارتقاى بهداشت عمومى در کشورهاى کم درآمد و یا با درآمد متوسط است.