حضور هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در جلسه شورای شهر سنندج

رئیس و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور در جلسه شورای شهر سنندج، آمادگی سازمان را در جهت بهبود و ارتقای وضعیت ساخت و سازها و مدیریت شهری اعلام کردند.

در این نشست درباره وضعیت ساخت و سازها، سیما و منظر شهری و همچنین استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بحث و تبادل نظر شد.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان با تاکید بر اینکه سازمان با بیش از 6 هزار عضو متخصص و کارا می تواند نقش پررنگی را در جهت عمران استان کردستان ایفا نماید، اظهار داشت: سازمان بعنوان بازوی فکری و اجرایی توانمند در مدیریت شهری همواره آمادگی خود را در جهت هماهنگی با نهادهای مرتبط در حوزه ساخت و سازها و عمران شهری از جمله شهرداری، راه و شهرسازی، استانداری و اداره استاندارد و ... اعلام نموده است و معتقد است این هماهنگی می تواند در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازها و رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.

رئیس سازمان افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز و رشد بی رویه آن، آشفتگی سیما و منظر شهری، تکریم ارباب رجوع و بسط دولت الکترونیک، نهادینه سازی و فرهنگ سازی در جهت رغایت مقررات ملی ساختمان و ... چالش هایی هستند که لزوم همکاری نهادهای ذیربط را دوچندان می کند.

جلال شریعتی رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در این نشست با بیان اینکه اعضای نظام مهندسی کردستان از نخبگان جامعه و در بخش شهرسازی یکی از مهم‌ترین ارگان‌‌ها برای نظم‌دهی و سازمان دادن به محیط شهری هستند، گفت:حضور رئیس و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی در ابتدای فعالیت های خود در جلسه شورای شهر نشان از اهتمام آنها به وضعیت شهری است.

شریعتی خواستار حضور پررنگ سازمان در مدیریت شهری و بخصوص جلسات شورا و استفاده از پتانسیل های این نهاد شد.

در این نشست مشترک مهندس محمودی رئیس سازمان، مهندس قادرمزی نایب رئیس و مهندس راستین عضو هیات مدیره حضور داشتند.