حضور نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و گروه ترویج مقررات ملی ساختمان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

خانم مهندس بهار راستین نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با گروه ترویج مقررات ملی ساختمان از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید وضعیت ساختمان ها پس از زلزله و عدم توجه به مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس راستین با عنوان اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان یک وظیفه همگانی محسوب می شود، اعلام داشت: باید کلیه نهادها در ترویج این مقررات تلاش نمایند و نهادینه کردن این مقررات نیز مستلزم عزم هماهنگی، برنامه ریزی و استراتژی اصولی می باشد.

وی با عنوان اینکه سازمان با تشکیل گروه ترویج مقررات ملی ساختمان و فعالیت های مستمر در این حوزه از جمله حضور در مدارس، برگزاری دوره ها و نشست ها با استادکاران و مالکان، آماده نمودن اقلام فرهنگی ترویجی در حوزه مقررات ملی ساختمان سعی در انجام وظیفه خود در بسط و ترویج مقررات ملی نموده است.

گروه ترویج مقررات ملی ساختمان با حضور در روستاها و شهرهای مناطق زلزله زده بسته هایی فرهنگی را به دانش آموزان و کودکان این مناطق اهدا نمود.