حضور فعال نظام مهندسي در اقليم کردستان عراق

مدير امور توسعه و صادرات خدمات فني و مهندسي سازمان خبر داد:

حضور فعال نظام مهندسي در اقليم کردستان عراق


روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان: مهندس سهراب شهنازي از حضور فعال سازمان در اقليم کردستان عراق خبر داد.

مهندس شهنازي ضمن اشاره به آغاز بکار رسمي واحد امور توسعه و صادرات خدمات فني و مهندسي در سازمان نظام مهندسي کردستان گفت: اين واحد با همت و پيگيري هاي هيات مديره و حمايت هاي آنان در جهت اهتمام به حضور فعال در مبحث صدور خدمات مهندسي به کشورهاي همسايه بخصوص اقليم کردستان عراق تاسيس شده است.

مدير امور توسعه و صادرات خدمات فني و مهندسي افزود: پتانسيل بالاي دانش فني اعضاي سازمان و وجود بيش از 4 هزار عضو متخصص و همچنين استفاده از ظرفيت هاي گسترده در اقليم کردستان عراق با توجه به اشتراکات فرهنگي و اجتماعي اهميت فعاليت در اين حوزه را دو چندان نموده است.

مهندس شهنازي افزود: طي چند روز آينده اين واحد اقدام به جمع آوري مشخصات فردي و سوابق کاري اعضاي علاقمند به حضور در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي خواهد نمود.

وي همچنين از تلاش هاي سازمان براي تاسيس دفتر نمايندگي در اقليم کردستان عراق خبر داد.