جلسه ی هم اندیشی مجریان ذیصلاح عضو سازمان

قابل توجه مجریان ذیصلاح عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جلسه ی هم اندیشی مجریان ذیصلاح عضو سازمان

زمان :  دوشنبه 14/12/96 ساعت 15

مکان:  مکان: سالن راه و شهرسازی - روبروی 22 گولان