نشست اعضای دفتر نماینگی شهرستان بانه با حضور هیات مدیره برگزار شد

جلسه مشترک هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اعضای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان بانه برگزار گردید.

در این نشست که جمعی از اعضای سازمان در شهرستان بانه حضور داشتند درباره وضعیت سازمان و چالش های پیش رو بحث و تبادل نظر شد.

پاسخگویی به دغدغه های اعضای دفتر نمایندگی بانه از جانب ریاست و هیات مدیره سازمان از دیگر برنامه های این نشست بود.