جلسه روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور در مریوان برگزار شد

جلسه روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان مریوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در این نشست که روسای نظام مهندسی استانهای کشور حضور داشتند درباره وضعیت سازمان برنامه ها و فعالیت های پیش رو بحث و تبادل نظرشد.

دکتر محمدصدیق ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن خیرمقدم به روسای سازمانهای کشور حضور آنان را در مریوان بهشت گمشده ایران گرامی داشت.

وی ضمن ارائه گزارش کوتاه از وضعیت موجود سازمان نظام مهندسی بر لزوم هماهنگی های بیشتر هیئت مدیره های استانها در هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی تأکید کرد.

در ادامه این نشست هریک از روسای سازمانهای نظام مهندسی کشور به ارائه نظرات خود در رابطه با ارتقای همه جانبه سازمان و حفظ جایگاه نظام مهندسی پرداختند.چ