جلسه اعلام برنامه هاي تعاوني مسکن جديد سازمان براي اعضا مجرد متقاضي عضويت
مديرعامل تعاوني مسکن جديد اعضاي سازمان نظام مهندسي سنندج از برگزاري نشستي براي اعلام برنامه هاي تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي ساختمان سنندج  خبر داد.
 
مهندس فرزام فاروقي برگزاري اين نشست را در راستاي اهداف هيات مديره تعاوني مسکن جديد اعلام کرد.
 
وي با عنوان اينکه پيشتر چنين نشستي براي اعضاي متاهل برگزار شده است ، افزود: جلسه اعلام برنامه هاي تعاوني مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسي ساختمان سنندج جهت متقاضيان عضويت مجرد روز يکشنبه مورخ 26/ 11/ 93 از ساعت 15:30 الي 19 در محل سالن آمفي تئاتر مولوي کرد دانشگاه کردستان  برگزار خواهد شد.
 
مهندس فاروقي اعلام کرد:  متقاضيان متاهلي که در جلسه قبل حضور نداشتند مي توانند در اين جلسه حضور بهم رسانند.