جلسه آموزشی تکمیل اظهارنامه عملکرد سال 95

قابل توجه اعضای محترم پروانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

جلسه آموزشی تکمیل اظهارنامه عملکرد سال 95

زمان: شنبه 20/ 3/ 96 ساعت 10 الی 12

مکان: سالن اجتماعات سرای سالمندان – خیابان جام جم