جلسات هم اندیشی گروه تخصصی نقشه برداری

قابل توجه اعضای محترم گروه نقشه برداری سازمان:

جلسات هم اندیشی گروه تخصصی نقشه برداری

زمان: چهارشنبه آخر هفته هرماه ساعت 11 الی 13

مکان:سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختامان استان کردستان