جدول زمانبندی مراجعه‌ی قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه‌ی آبان 93

جدول زمانبندی مراجعه‌ی قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه‌ی آبان 93

 

تاريخ ثبت نام

ترتيب براساس حرف اول نام خانوادگي

12/12/93-13/12/93

الف – ب – پ – ت 

14/12/93-16/12/93

 ث –ج-چ -ح- خ 

17/12/93-18/12/93

د– ذ– ر-ز- ژ

19/12/93-20/12/93

س – ش – ص– ض 

21/12/93-23/12/93

ط – ظ – ع-غ

24/12/93-25/12/93

ف – ق – ك – گ

26/12/93-28/12/93

ل –م-ن- و -ه-ی

 

مدارک اولیه مورد نیاز:

1-یک قطعه عکس 4*3 رنگی.

2- کارنامه موفقيت در آزمون ورود به حرفه ای مهندسان .

3- تصوير برابر با اصل گواهينامه پايان تحصيلات کاردانی، کارشناسی (ارائه دانشنامه کارشناسی جهت فارغ­ التحصیلان دانشگاه آزاد الزامی می­باشد) و کارشناسی ارشد.

در صورت قبولی در آزمون اجرا دارا بودن پروانه اشتغال به­کار و یا قبولی در یکی از صلاحیت ­های طراحی یا نظارت الزامی می­باشد .

 فرم صدور پروانه اشتغال به کار اعضای دارای پروانه .......................................دانلود
 فرم صدور پروانه اشتغال به کار اعضای بدون پروانه ....................................... دانلود