ثبت نام 50 عضو سازمان برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کردستان

50 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برای عضویت در هیات مدیره دوره هفتم ثبت نام کردند.

مهندس روشنک رادپور رئیس هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با پایان یافتن زمان ثبت نام عضویت در هیات مدیره دوره هفتم از ثبت نام 50 عضو سازمان خبر داد.

مهندس رادپور اعلام کرد: بیشترین ثبت نامی مربوط به گروه عمران با 23 نفر و کمترین مربوط به گروه ترافیک با دو نفر بوده است.

وی همچنین از کاهش آمار ثبت نام کنندگان متقاضی عضویت در انتخابات هیات مدیره نسبت به دوره قبل (دوره ششم) خبر داد.

رئیس هیات اجرایی انتخابات اظهار داشت: دریافت و بررسی پاسخ استعلام وضعیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان از مراجع ذیربط، تعیین صلاحیت نامزدها اعلام به متقاضی تا 31 مرداد انجام و وصول شكایات رد صلاحیت شدگان تا سه  روز روز دوشنبه۹۴/۰۶/۹ خواهد بود.

مهندس رادپور از انتشار فهرست نهایی داوطلبان درروزنامه محلی یا كثیرالانتشار در روز پنج شنبه۹۴/۰۶/۱۹ اطلاع داد.

انتخابات هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در روز پنج شنبه۹۴/۰۷/۰۹ برگزار خواهد شد.