ثبت نام در رشته ی سینما ویژه فرزندان اعضا

قابل توجه اعضای محترم سازمان/

ثبت نام در رشته ی سینما ویژه فرزندان اعضا

همکارانی که فرزند دبیرستانی پایه 9 یا 10 دارند در صورت تمایل به ثبت نام دررشته های گرایش سینما، ( کارگردانی و تولید برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ) می توانند به هنرستان طالقانی( مهندس منصور بنفشی) مراجعه نمایند.
قابل ذکر است ،برای فرزندهمکاران سازمان نظام مهندسی  اولویت در نظر گرفته می شود.