مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه بادی ویژه ی اعضای سازمان

قابل توجه اعضای محترم سازمان

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند، این سازمان در نظر دارد با همکاری هیات تیراندازی  شهرستان سنندج یکدوره مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه بادی با مشارکت اعضا و کارکنان سازمان در دو بخش آقایان و خانم ها در بهمن ماه برگزار گردد.

لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در این مسابقات حداکثر تا تاریخ 16/ 11/ 95 به سایت سازمان  kurdnezam.ir بخش خدمات الکترونیکی مراجعه و ثبت نام نمایند.

 
لینک ثبت نام