ثبت اثری از دکتر بهرامی در وبسایت معماری معاصر ایران
ساختمان اداری - مالی مخابرات سنندج - اثر آرشیتکت بختیار بهرامی ( سال 89- 83 ) در وبسایت معماری معاصر ایران درج گردید.
این تنها اثری است از استان کردستان که توانسته است در این وبسایت ( www.caoi.ir ) معتبر انتشار یابد.