تهیه پیش نویس های غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث شانزدهم و ویرایش سوم مبحث هجدهم

کمیته تخصصی مباحث شانزدهم(تاسیسات بهداشتی) و هجدهم(عایق‌­بندی و تنظیم صدا) مقررات ملی ساختمان، اقدام به تهیه پیش‌­نویس­‌های غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث شانزدهم و ویرایش سوم مبحث هجدهم کرده است. لذا اعضای محترم سازمان می‌توانند جهت ارائه نظرات در این خصوص حداکثر تا 15 فروردین سال 96، به وب­سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir  که نسخ‌ه­ای از پیش‌­نویس روی آن قرار داده شده است،  مراجعه کرده و نظرات خود را ارائه دهند.