تهیه منابع آزمون نظام مهندسی بهمن 94 در سازمان

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می توانند مباحث بیست دو گانه مقررات ملی ساختمان و منابع آزمون نظام مهندسی بهمن  94 را در سازمان خریداری نمایند.

اعضای محترم با مراجعه به امور آموزش و پژوهش سازمان میتوانند این منابع را تهیه نمایند.

 آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان‌ها و معماران تجربي نوبت دوم سال‌جاري مي‌رساند، آزمون‌هاي مذكور در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 29 و 30 بهمن‌ماه سال‌جاري برگزار خواهد شد.