تهیه بلیط ارکستر فیلارمونیک کردستان با تخفیف ویژه ی اعضای سازمان

قابل توجه اعضای محترم سازمان

تهیه بلیط ارکستر فیلارمونیک کردستان با تخفیف ویژه ی اعضای سازمان

باطلاع اعضای محترم می رساند که بلیط ارکستر فیلارمونیک  کردستان با تخفیف پنجاه درصد (15 هزار تومان ) به تعداد محدود  درمحل سازمان ارائه می گردد.

جهت تهیه بلیط هرچه سریعتر به روابط عمومی سازمان تا تاریخ 24/12/96 ساعت 11صبح، مراجعه فرمایید.