تهيه قرارداد نظارت و طراحي مهندسين
 

تهيه قرارداد نظارت و طراحي مهندسين

 

روابط عمومي: نشست مشترک دبيران گروههاي تخصصي سازمان، واحد نظارت گازرساني، واحد اجرايي برق و واحد مجريان در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در اين نشست درباره تهيه شرح خدمات و قرارداد براي مهندسين طراح و ناظر سازمان بحث و تبادل نظر شد.

دکتر ثابتي ريس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان طي سخناني در اين نشست بر لزوم تهيه قرارداد مهندسين طراح و ناظر تاکيد کرد.

وي تهيه اين قرارداد را در جهت کاهش شکايت سازمان ها، ارگان ها و مالکين از مهندسين عضو سازمان ضروري توصيف کرد.

مهندس گودرزي مدير فني و اجرايي سازمان نيز از گروههاي تخصصي خواست نسبت به تهيه اين قراردادها تلاش نمايند.

در اين نشست مهندس فرزام فاروقي دبير هيات مديره  و مهندس بهار راستين دبير گروه تخصصي عمران بعنوان مسئول و هماهنگ کننده در جهت تهيه اين قرارداد تعيين شدند.

اين نشست با همت گروه تخصصي عمران سازمان برگزار شد.