قابل توجه اعضای محترم سازمان/  ارائه پیشنهادات در رابطه با تدوین تقویم آموزشی 1396

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
باتوجه به تدوین تقویم آموزشی 1396 امور آموزش و پژوهش سازمان، در صورت هرگونه پیشنهادی در رابطه با برگزاری دوره ، همایش، سمینار، کارگاه، کلاس و بازدیدهای های آموزشی به امور آموزش و پژوهش سازمان (مهندس فرهادی) مراجعه فرمایید.