تقویم آموزشی سه ماهه دوم سالجاری تدوین می شود

نشست مشترک مدیر فنی و اجرایی و مدیر امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با دبیران گروه ها و کمیته های تخصصی در محل سازمان برگزار شد.

در این نشست درباره برنامه ریزی و تعیین دوره ها و کارگاه ها و کلاس های مورد نیاز گروه ها و کمیته های تخصصی سازمان در سه ماهه دوم سالجاری بحث و تبادل نظر شد.

مهندس نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی سازمان در سخنانی ضمن لزوم وجود تقویم آموزشی از تدوین آن در سالجاری استقبال کرد و آن را اقدامی لازم دانست.

مهندس گودرزی با تاکید بر لزوم تشکیل کلاس ها و دوره های آموزشی، برگزاری این دوره ها را در جهت تقویت دانش وتوان فنی مهندسین استان مهم و ضروری توصیف کرد.

وی بهره گیری از دانش روز و تداوم کلاس ها و دوره ها را منجر به ارتقای سطح مهندسی و ساخت و سازهای استان دانست.

مدیر فنی و اجرایی سازمان در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اصول کنترل نقشه، موارد الزامی در کنترل نقشه ها، تهیه فرم منسجم و واحد نکاتی را یادآور شدند.

مهندس بهار راستین مدیر امور آموزش و پژوهش سازمان ضمن تقدیر از همکاری گروه ها و کمیته های تخصصی سازمان در تدوین تقویم آموزشی سازمان خواستار تداوم این همکاری گردید.

مهندس راستین همچنین از تدوین تقویم آموزشی فصول دیگر سازمان خبر داد.

وی از هرگونه پیشنهاد در جهت برگزاری کلاس ها و دوره های مورد نیاز گروه های تخصصی مختلف سازمان استقبال کرد.

نمایندگان گروه های تخصصی و کمیته های سازمان ضمن حمایت از برگزاری تداوم دوره ها و کلاس ها خواستار اهتمام ویژه سازمان به این امر شدند.