تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از معمار تجربی پیشکسوت سقزی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از معمار تجربی پیشکسوت سقزی تقدیر کرد.

مهندس نادر گودرزی مدیر فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تقدیر از استاد عبدالله شریف پور را در راستای یک عمر خدمت به هنر و معماری این مرزوبوم دانست.

وی استاد شریف پور را از استادان معمار تجربی برجسته کرد عنوان کرد و خواستار اشاعه خدمات و شناساندن وی به جامعه دانشگاهی و نسل امروز شد.

عبدالله شریف پور مشهور به “عه به کلاو سور” در شهرهای مختلفی از جمله اصفهان، تبریز، مراغه، سنندج، بانه، سقز، روستاهای اطراف و مکان های دیگری فعالیت نموده است.

مسجد حضرت عُمر سقز ، قسمتی از هنرستان بیدهندی سقز ، پاساژ فیض نژاد، ساختمان قدیم شهرداری سقز، طاق های میدان تاجوانچی، مسجد چند روستای اطراف سقز  از جمله روستای دایه سلیمان و مشهورتر از همه قلعه بهنام دژ از جمله اثار این استاد بشمار می آید.