تقدیر سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از دکتر اکبر ترکان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان طی پیامی از تلاش های گسترده دکتر ترکان تقدیر کرد.

مهندس امید محمودی با اشاره به اینکه امروزه دانش، تجربه و تلاش های نیروی انسانی  را مهمترین عامل توسعه قلمداد می کنند اظهار داشت: بدون شک توسعه و تعالی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سال های اخیر نیز  نتیجه  فعالیت های صادقانه و دانش و حس مسئولیت پذیری مسئولین  آن علی الخصوص دکتر ترکان می باشد.

وی در این پیام آورده است: استان کردستان و علی الخصوص جامعه مهندسی هرگز توجه ویژه  و الطاف حضرتعالی به این استان را از یاد نخواهد برد و امید است همچنان پشتیبان و یار دلسوز این استان در بدنه دولت مکرم  باشید.

متن این پیام بدین شرح است.

 

جناب آقای دکتر  اکبر ترکان

ارتقا و موفقیت هر  کشور  و  سازمانی   در  مرحله  نخست مرهون نیروی انسانی متبحر است.  امروزه دانش، تجربه و تلاش های نیروی انسانی  را مهمترین عامل توسعه قلمداد می کنند.   بدون شک توسعه و تعالی جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سال های اخیر   نیز نتیجه  فعالیت های صادقانه و دانش و حس مسئولیت پذیری مسئولین  آن می باشد. بدینوسیله هیات مدیره  ادوار این  سازمان، خدمات صادقانه جنابعالی را به عنوان  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  ارج می نهد.

استان کردستان و علی الخصوص جامعه مهندسی هرگز   توجه ویژه  و الطاف حضرتعالی به این استان را از یاد نخواهد برد و امید است همچنان پشتیبان و یار دلسوز این استان در بدنه دولت مکرم  باشید.

آرزومندیم در تمام مراحل زندگی موفق و موید باشید.

امید  محمودی

رئیس  سازمان