تقدير جامعه مهندسي کردستان عراق از سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان

تقدير جامعه مهندسي کردستان عراق از سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان

 

روابط عمومي : سنديکاي اندازياران اقليم کردستان عراق از اقدامات نوع دوستانه سازمان نظام مهندسي کردستان و جامعه مهندسي استان تقدير کرد.

" عبدالرحمن علي کورده " رئيس سنديکاي اندازياران اقليم کردستان با ارسال پيامي مراتب تقدير سنديکا و اتحاديه مهندسين اقليم کردستان عراق و کليه جامعه مهندسي اين اقليم را درباره کمک هاي نوع دوستانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان به مردم آواره شنگال و کوباني اعلام داشت.

" عبدالرحمن علي کورده " ضمن ستايش و ابراز همدردي و ارسال کمک هاي انسان دوستانه ، اين پشتيباني را مايه دلگرمي و مقاومت گسترده کردهاي عراق در برابر هجوم تروريستان اعلام داشت.

وي اظهار اميدواري کرده است همچون گذشته که ايران حامي و دوست نزديک کردهاي عراق بوده است اين حمايت ها بمانند مقطع کنوني ادامه يابد.

رئيس سنديکاي اندازياران در بخش ديگري از پيام خود خواستار تداوم روابط نزديک جامعه ي مهندسي دو طرف شده است.

پيشتر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان با سنديکا و اتحاديه اندازياران (مهندسين) اقليم کردستان در زمينه هاي همکاري هاي فني و مهندسي تفاهم نامه همکاري امضا کرده بودند.

سازمان نظام مهندسي در جريان کمک رساني به آوارگان کرد اقليم کردستان عراق 270 ميليون ريال به آوارگان شنگال  کوباني اهدا کرده بود.