تقدير از مهندس قناعت در زادگاهش

 

تقدير از مهندس قناعت در زادگاهش

 

روابط عمومي: مهندس جمال قناعت عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و هيات مديره سازمان نظام مهندسي کردستان مورد تقدير قرار گرفت.

اين تقدير که توسط دفتر نمايندگي سازمان در شهرستان بانه صورت گرفت از تلاش ها، زحمات و موفقيت هاي مهندس قناعت تقدير بعمل آمد.

دفتر نمايندگي سازمان در شهرستان بانه در اين مراسم حضور مهندس قناعت را به عنوان خزانه دار شوراي مرکزي و نيز نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در کمسيون هم ارزي رشته هاي مهندسي ساختمان و همچنين کسب راي برتر در انتخابات شوراي مرکزي را نشان از توانمندي مهندسين اين مرزوبوم توصيف کردند.

براي مشاهده سوابق کاري مهندس قناعت اينجا کليک نماييد