تعیین مدیر و هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی در دهگلان

اعضای هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهگلان با حکم هیات مدیره فعالیت خود را آغاز نمودند.

بر اساس حکم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، مهندس عبید احمدیان، مهندس فاروق قادرمزی، مهندس جمشید یوسفی بعنوان اعضای اصلی و مهندس شاهرخ فتحی بعنوان عضو علی البدل هیات رئیسه سازمان تعیین شدند.

همچنین بر اساس این حکم مهندس عبید احمدیان بعنوان مدیر اجرایی شهرستان دهگلان فعالیت خود را آغاز نمود.

در مراسم تودیع و معارفه که در سالن فرمانداری دهگلان برگزار شد از تلاش و زحمات مهندس فاروق قادرمزی تقدیر شد.

در این مراسم مهندس مهدی حسام شریعتی نایب رئیس اول سازمان، مهندس کریم قادرمزی نایب رئیس دوم، مهندس بهار راستین عضو هیات مدیره، مهندس نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی، محمد مرای مسئول امور مهندسین، شهردار دهگلان، شورای شهر و معاون فرماندار دهگلان و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در دفتر دهگلان حضور داشتند.

همچنین در این مراسم هریک از اعضای شورای شهر، شهردار و معاون فرماندار و جمعی از اعضای سازمان به ارائه دیدگاهها و چالش های پیش روی سازمان در این شهرستان پرداختند.

مهندس حسام شریعتی طی سخنانی به ارائه توضیحاتی پیرامون چالش های در حوزه فرهنگ سازی، آموزش، ضوابط موجود و تعامل با دستگاه های مختلف پرداخت.

وی خواستار تعامل سازمان و همکاری متقابل سازمان با نهادها و دستگاه های این شهرستان از جمله شهرداری و فرمانداری شد.