تعریف خود در انکار دیگری مغایر با اخلاق حرفه ای است
جمال مشتاق عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان کردستان در خصوص برگزاری  انتخابات پیشروی سازمان  نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: در این دوره از انتخابات نظام مهندسی ، و جود سیستم اتوماسیون ، الکترونیک و نیز حضور نمایندگان وزارت راه وشهرسازی و هیات اجرائی در هر استان می تواند در حد امکان از تقلب و تخلفات انتخاباتی جلو گیری کند و از نکات مثبت این دوره از انتخابات نظام مهندسی ساختمان است.
وی در ادامه از شیوه ی تبلیغات برخی از کاندیداها گلایه کرد و گفت: تعدادی از افرادی که در انتخابات این دوره خود را کاندیدا  کرده اند تصور می کنند اگر سایر رقبا و همکاران خود را تخریب کنند، می توانند جایگاه بهتری بدست آورند در حالیکه این عمل کاملا غیراخلاقی  نادرست است و جزء تخلفات محسوب می شود.
مشتاق همچنین به دادن شعار های غیر عملی از سوی برخی کاندیداها اشاره کرد و افزود: متاسفانه در بحث انتخابات کاندیدا های محترم در بعضی زمان ها شعار ها و وعده های غیر عملی می دهند که به هیچ وجه انجام این وعده ها و عمل به  این گونه شعار ها در صلاحیت و اختیارشان نیست.
مشتاق در پایان رعایت هرچه بیشتر قانون را لازمه برگزاری انتخابات سالم دانست و افزود:به نظر بنده همکاران ما و کاندیداهای محترم به جای این گونه رفتار های غیر اخلاقی وغیر  حرفه ای بهتر است که در ابتدا قانون و مقررات و آیین نامه ها را به خوبی مطالعه کرده و هر چه بیشتر بر آن ها تسلط پیدا کنند تا برنامه های خویش را در چارچوب این قوانین و آیین نامه ها تنظیم کرده و به جای تخریب رقبای انتخاباتی خویش به ارائه راهکارهای و برنامه های عملی خویش برای رفع مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان و مشکلات ساخت و ساز کشور بپردازند.
لینک خبر به نقل از شورای مرکزی